fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődést tanúsít vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem kiemelt fontosságú a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. menedzsmentje számára. A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. internetes oldalainak használata a személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; Ha azonban az adatközlő weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat kíván használni, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs törvényi alapja az ilyen feldolgozásnak, általánosságban az érintettől kérünk hozzájárulást.

 

A személyes adatok feldolgozása, mint például az adatalany neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma mindig összhangban van az általános adatvédelmi szabályzattal (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemnek, melyek általánosan vonatkoznak a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. adatkezelésére. Az adatvédelmi nyilatkozat segítségével cégünk szeretne tájékoztatni mindenkit az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok természetéről, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az adatalanyokat ezen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Adatkezelőként, a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Azonban az internet alapú adatátvitelek estén elméletben biztonsági hiányosságok lehetnek, így az abszolút védelem nem biztosítható. Emiatt minden adatközlő személy szabadon továbbíthatja a személyes adatokat más eszközökkel, pl. telefonon.

 

1. Fogalommeghatározások 

A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. Adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg kell magyaráznunk a használt terminológiát.Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

1.1 Személyes adatok

Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“adatalanyra”) vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval vagy egy vagy több, a fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásával.

1.2 Az adatalany

Az adatalany minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatfeldolgozó dolgozza fel. 

1.3 Feldolgozás

A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül, akár automatizált módon, akár gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

1.4 A feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben a feldolgozásukat korlátozzák.

1.5 Profilozás

A profilolás a személyes adatoknak a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére szolgáló személyes adatok felhasználását magában foglaló személyes adatok automatizált feldolgozását jelenti, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy megjósolására , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

1.6 Álnév használata

Az álnév alkotása a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok többé nem használhatók fel további adatok felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak annak biztosítására, hogy hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

1.7 Adatkezelő, vagy a feldolgozásért felelős adatkezelő

A feldolgozásért felelős adatkezelő vagy adatkezelő a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kinevezésére vonatkozó különleges kritériumok uniós vagy tagállami jogszabályok szerint biztosíthatók.

1.8 Feldolgozó

A feldolgozó természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

 

1.9 Címzett

A kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők címzetteknek; ezeknek az adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozása a feldolgozás céljai szerint megfelel az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

1.10 Harmadik fél

Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az adatkezelőt, a feldolgozót és azokat a személyeket, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt személyes adatok feldolgozására jogosultak.

1.11 Engedélyezés

Az adatalany beleegyezése minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű megjelölés, amelyre az érintett kívánja, hogy nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekvéssel egyetértést jelent a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

 

Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezések tekintetében az adatkezelő:

 

Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft.

Sörház u. 20.

1222 Budapest

Magyarország

Telefon: +3612274061

E-mail: vinarium@garamvari.hu

Weboldal: www.garamvari.com

 

Cookie-k, sütik

A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. internetes oldala sütiket (cookie-kat) használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket internetes böngészőn keresztül a számítógépes rendszerben tárolnak.

Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karakterláncból áll, amelyen az internetes oldalak és kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelybe a sütit tárolták.

Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessekenk egyéni böngészőkek. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító használatával.

A cookie-k használatával a Garamvári Szőlőbirtok Vinárium Kft. felhasználóbarát szolgáltatásokat biztosít a felhasználó számára, ami a cookie nélkül nem lehetséges.

 

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó számára. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy – amint azt korábban említettük – felismertessük weboldalainkat. Ennek a felismertetésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a honlapunk használatát. Pl. nem kell hozzáférési adatot megadnia minden egyes alkalommal, amikor a weboldalt elérik, mert ezt a weboldal átveszi, és a cookie így tárolódik a felhasználó számítógépes rendszerében. Egy másik példa az online boltban lévő bevásárlókocsi süti. Az online áruház emlékezik az olyan cikkekre, amelyeket az ügyfél a cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókocsiba helyezett.

 

Az adatalany bármikor megakadályozhatja weboldalunkon keresztül a cookie-k beállítását az internetböngésző megfelelő beállítása révén, és így véglegesen letilthatja a cookie-k működését. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők internetböngésző vagy más szoftver segítségével. Ez minden népszerű internet böngészőben lehetséges. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k használatát az internetböngészőben, akkor weboldalunk bizonyos funkciói nem használhatók teljes mértékben.

 

Általános adatok és információk összegyűjtése

A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. honlapja általános adatokat és információkat gyűjt össze, amikor az adatalany vagy az automatizált rendszer meghívja a weboldalt. Ez az általános adat és információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiba. A gyűjtött (1) használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri honlapunkat (ún. Referrerek), (4) sub-page lapok, (5) az elérés dátuma és ideje, (6) az internetes protokoll címét (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatóját, valamint (8) az egyéb hasonló adatokat és információ, amelyet az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén használhatunk.

 

Ezen általános adatok és információk felhasználása esetén a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra azért van szükség, hogy (1) helyesen töltsük be weboldalunk tartalmát, (2) optimalizálja weboldalunk tartalmát és hirdetéseit, (3) biztosítsa informatikai rendszereink és honlaptechnológiánk hosszú távú életképességét , és (4) a bűnüldözési hatóságoknak a számítógépes támadás esetén büntetőeljáráshoz szükséges információkkal kell rendelkezniük. Ezért a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmi- és adatbiztonságát, és biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai külön-külön tárolódnak az adatalany által biztosított összes személyes adatról.

5. Regisztráció honlapunkon

Az adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy a személyes adatok feltüntetésével regisztráljon az adatkezelő honlapján. A konkrét, adatkezelőnek továbbítandó személyes adatokat a bejegyzéshez használt megfelelő bemeneti maszk határozza meg. Az adatalany által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra és saját céljaira tárolja. Az adatlezelő kérheti egy vagy több feldolgozó (pl. Csomagszolgálat) átvitelét, amely személyes adatokat is felhasznál, belső célra, amely a kezelőnek tulajdonítható. Az adatkezelő honlapján történő regisztrációval az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az adatalany által használt és a regisztráció időpontjában is használt IP-címet is tárolja. Ezen adatok tárolása az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásaink visszaélésszerű használatát, és szükség esetén lehetővé tegyük az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Emiatt az adatok tárolása szükséges az Adatezelő biztosításához. Ezeket az adatokat nem továbbítják harmadik személyeknek, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatok átadását, vagy ha az átruházás büntetőeljárás célját szolgálja. Az adatalany nyilvántartásba vétele – a személyes adatok önkéntes megjelölésével – lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy olyan adattartalmat vagy szolgáltatásokat kínáljon, amelyek kizárólag a regisztrált felhasználók számára a szóban forgó ügy jellege miatt ajánlhatók fel. A regisztrált személyek bármikor megváltoztathatják a regisztrálás során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik őket az adatkezelő adatállományából. Az adatkezelő minden esetben kérésre tájékoztatást ad minden egyes adatalanynak arról, hogy milyen személyes adatokat tárol az érintettről. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy kijavítja vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek kötelező tárolási kötelezettségek. E tekintetben az adatkezelő alkalmazottai teljes körűen elérhetőek, a kérés feldolgozására alkalmasak.

 

Feliratkozás hírlevelünkre

A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. honlapján a felhasználók lehetőséget kapnak vállalati hírlevelünkre való előfizetésre. Az erre a célra használt bemeneti maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak, illetve a hírlevél megrendelésének időpontjának tárolását.

A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról szóló hírlevél segítségével. A vállalati hírlevelet csak az érintett megkaphatja, ha (1) az érintettnek érvényes e-mail címe van, és (2) az adatfelvevő regisztrálja a hírlevelet. Egy megerősítő e-mailt küldünk az adatalany által először regisztrált e-mail címre, jogi okokból a kettős bevezetési eljárás során. Ezt a megerősítő e-mailt annak igazolására használják, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint az adatalany jogosult-e a hírlevél befogadására.

A hírlevél regisztrálása során az internetszolgáltató által megadott számítógépes rendszer IP-címét is tároljuk, amelyet az adatalany a regisztrációkor használ, valamint a regisztráció dátumát és időpontját. Ezen adatok gyűjtése szükséges egy későbbi időpontban az adatalany e-mail címével való (lehetséges) visszaélés megértéséhez, és ezért az adatkezelő jogi védelmének célját szolgálja.

 

A hírlevélre való regisztrálás részeként gyűjtött személyes adatok csak a hírlevél küldésére szolgálnak. Ezenkívül a hírlevél feliratkozóit e-mailben is tájékoztathatják, amennyiben ez a hírlevél szolgáltatás vagy a szóban forgó regisztráció működéséhez szükséges, mivel ez a hírlevél-ajánlat módosítása esetén is fennállhat, vagy a műszaki körülmények megváltozása esetén. A hírlevél szolgáltatás által gyűjtött személyes adatok harmadik felek részére történő átadása nem történik meg. A hírlevelünket az előfizető bármikor felmondhatja. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás, amelyet az adatalany adott a hírlevél szállításáért, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása céljából minden hírlevélben megtalálható a megfelelő link. Lehetőség van arra is, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozhasson közvetlenül az adatkezelő weboldaláról, vagy más módon továbbíthatja azt az adatkezelőnek.

 

Hírlevél-követés

A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. hírlevele úgynevezett nyomkövetési képpontokat (tracking pixel) tartalmaz. A nyomkövető pixel egy ilyen e-mailbe ágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek a naplófájlok rögzítésére és elemzésére. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. megvizsgálhatja, hogy mikor nyitották meg az érintett e-mailt, illetve mely linkeken történt aktivitás.

 

A hírlevelekben szereplő követési képpontokban összegyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél szolgáltatást, és még jobban illeszkedjen a jövőbeli hírlevelek tartalma az adatalany érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik félnek. Az adatalanyok bármikor visszavonhatják a kettős opt-in eljárással kiadott, a külön engedélyt. A visszavonást követően az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. a hírlevél beérkezésétől való visszavonást automatikusan leiratkozásnak tekinti.

 

A személyes adatok rutinszerű törlése és blokkolása

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza fel és tárolja, vagy az európai jogalkotó vagy más törvényhozók külön jogszabályokban meghatározott időtartamáig. Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által meghatározott tárolási idő lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rutinszerűen blokkolják vagy törlik.

 

Az érintett jogai

 

A) A visszaigazolás joga

Az európai jogalkotó által minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megkaphassa annak megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az adatalany élni kíván e megerősítési joggal, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 

B) Hozzáférési jog

Minden jogalanynak joga van ahhoz, hogy megkaphassa az adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatairól és az információ másolatáról szóló ingyenes információkat. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

a feldolgozás célja;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azoknak a címzetteknek vagy kategóriáknak a címzettjei, akiknek a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetek kedvezményezettjei;

lehetőség szerint a tervezett időszak, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok;

az adatkezelővel szembeni személyes adatok adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatalany személyes adatainak feldolgozásának korlátozásához való jog megléte, vagy az ilyen feldolgozás ellen kifogás;

a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának joga;

amennyiben a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról, minden rendelkezésre álló információ forrásukról;

a GDPR 22. §-ának (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, és legalábbis ebben az esetben az értelmezhető logikáról, valamint a jelentőségéről és az adatfeldolgozás előre látható következményeiről az érintett számára.

 

Továbbá az érintettnek joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékozódni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

 

Ha egy adatalany igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 

C) A helyesbítéshez való jog

Minden egyes érintettnek joga van indokolatlan késedelem nélkül megkapni az adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintettnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat töltsön ki, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.

Ha az adatalany ezt a jogot helyesbítésre kívánja használni, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 

D) A törléshez való jog 

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az őt érintő személyes adatok törlésére vonatkozó igazolást, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat törlését indokolatlan késedelem nélkül végrehajtani, amennyiben az alábbi indokok egyike teljesül:A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célokhoz. Az adatalany visszavonja az engedélyt, amelyre a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik, és ha nincs más jogi alap a feldolgozásra. Az adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és nem áll fenn fontosabb indoklás a feldolgozásra, vagy az adatalany a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti feldolgozás tárgyát képezi. A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták. A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, amelyek az adatkezelőre vonatkoznak. A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték. Ha a fenti okok valamelyike vonatkozik rá, és az adatalany kérni kívánja a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. által tárolt személyes adatok törlését, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. munkavállalójának haladéktalanul gondoskodnia kell arról, hogy a törlési kérelem azonnal teljesüljön. Amennyiben az adatkezelő személyes adatokat nyilvánosságra hozott és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő – a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe véve – ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is. A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. alkalmazottai egyedi esetekben gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.

 

E) A feldolgozás korlátozásának joga 

Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy korlátozhassa az adatainak feldolgozását az adatkezelő által, ha az alábbiak egyike érvényes: A személyes adatok pontosságát az adatalany vitatja, egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését. A feldolgozás jogellenes, és az adatalany tiltakozik a személyes adatok törlésével szemben, és inkább a felhasználás korlátozását kéri. Az adatkezelő többé nem igényli a személyes adatok feldolgozás céljából történő felhasználását, de az adatalany számára esetleges jogi követelések létrehozására, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek. Az adatalany kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogszerű indokai igazolást nyernek-e az érintett személy jogállásával szemben. Ha a fent említett feltételek valamelyike teljesül, és az adatalany kérni kívánja a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. alkalmazottja köteles megszervezni a feldolgozás korlátozását. F) Adatátviteli jogMinden egyes érintettnek joga van, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat amelyet az adatkezelőnek nyújtott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek átadja anélkül, hogy akadályozná az adatkezelőt, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés, és a feldolgozást automatizált módon végzik, és amennyiben a feldolgozás nem szükséges közfeladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során. Ezenkívül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatokst közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikig továbbíthatók legyenek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és nem befolyásolja mások jogait és szabadságait hátrányosan.Az adatátvitelhez való jog érvényesítéséhez az adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. bármely alkalmazottjával.

 

G) A tiltakozás joga

Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy saját helyzetére vonatkozó okokból bármikor az e) vagy f) pontján alapuló személyes adatok feldolgozására kifogást emeljen ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján.

Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Kifogás esetén a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. a személyes adatok feldolgozását nem folytatja, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatfeldolgozás kényszerítő jogos indokait, amelyek felülbírálják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, illetve a jogi igények védelme okán. Ha a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozza fel, az adatalanynak bármikor jogában áll kifogást emelni az őt érintő személyes adatok feldolgozásához. Ha az adatalany kifogásolja a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. közvetlen, marketing célú feldolgozását, a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. a továbbiakban nem fogja feldolgozni a személyes adatokat. Ezenkívül ha az adatalany a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifogásolja a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. számára a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozását tudományos vagy történeti kutatás céljából vagy statisztikai célokra a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése alkapján, kivéve, ha az adatfeldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges. A kifogás joga gyakorlása érdekében az adatalany felveheti a kapcsolatot a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. bármely alkalmazottjával. Emellett az adatalany az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben a 2002 / 58 / EK határozza meg, hogy az automatizált eszközök műszaki előírásainak alkalmazásával szemben kifogást emelhessen.

 

H) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Minden egyes érintettnek joga van arra, hogy ne kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntést hozzon, beleértve a profilalkotást is, amely joghatással jár, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok nem engedélyezik, és amely szintén előírja az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) nem az adatalany explicit beleegyezésén alapul.

 

Ha a határozat (1) az adatalany és az adatkezelő között létrejött szerződés megkötéséhez vagy annak teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatalany kifejezett hozzájárulásán alapul, a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelmére, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásának megszerzéséhez való joga, véleménye kifejtése és a határozat vitatása érdekében. Ha az adatalany az automatizált egyéni döntéshozatalhoz kapcsolódó jogokat kívánja gyakorolni, bármikor felveheti a kapcsolatot a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. bármely alkalmazottjával.

 

I) Az adatvédelmi engedély visszavonására vonatkozó jog

Minden egyes érintettnek joga, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását a személyes adatai feldolgozásához. Ha az adatalany él a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. bármely alkalmazottjával.

 

Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a vállalati Facebook komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat. A közösségi hálózat az interneten, az online közösségben folytatott szociális találkozók helyszíne, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózati felhasználók számára a privát profilok létrehozását, fényképek és kapcsolatok feltöltését.

 

A Facebook üzemeltetője Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok.

 

Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square, a Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

 

Az internetes oldal egyikének, amely az adatkezelő által működtetett, és amelyhez egy Facebook-összetevő (Facebook bővítmény) integrálódott, az adatfeldolgozó informatikai rendszerének webböngészője automatikusan kéri, hogy töltse le a megfelelő Facebook összetevőt a Facebookról. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. A technikai eljárás során a Facebook tudatában van annak, hogy a weboldalunk mely al-oldalát látogatta az adatalany.

 

Ha az adatalany egyszerre jelentkezik be a Facebook-on, a Facebook felismeri az internetes oldalunkkal kapcsolatos minden felkérést, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt – mely internetes részterületünk oldalát az adatalany látogatta. Ezt az információt a Facebook-összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett Facebook-fiókjához kapcsolódik. Ha az adatalany a weboldalunkba integrált Facebook gombokra kattint, pl. a “Tetszik” gombot használja, vagy ha az adatalany észrevételt tesz, akkor a Facebook megfelelteti az adatalany személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

 

A Facebook mindig megkapja az adatalany honlapjáról való látogatást, amikor az adatalany bejelentkezve van a Facebook-on a weboldalunkon való hívás idején. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy az adatalany a Facebook komponensre kattint, vagy sem. Ha az ilyen információ továbbítása a Facebook-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a Facebook fiókjába, mielőtt honlapunkra felszólít. A Facebook által közzétett, a https://facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelv tájékoztatást nyújt a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a Facebook-on keresztül.

 

Ezenkívül tájékoztatót olvashat a felhasználó a Facebook beállítási lehetőségeiről, illetve arról hogy ezek milyen módon védik az adatalany magánéletét. Ezenkívül különböző konfigurációs beállítások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitel Facebookon történő eltávolítását. Ezeket az alkalmazásokat az adatalany használhatja a Facebookon keresztüli adatátvitel megszüntetésére.

 

Adatvédelmi rendelkezések a Google AdSense alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google AdSense programot. A Google AdSense olyan online szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetések harmadik fél webhelyeken történő elhelyezését. A Google AdSense olyan algoritmuson alapul, amely kiválasztja a harmadik fél webhelyén megjelenített hirdetéseket, hogy megfeleljen a harmadik fél webhelyének tartalmának. A Google AdSense lehetővé teszi az internethasználó érdeklődésen alapuló célzását, amelyet egyéni felhasználói profilok létrehozásával valósítanak meg.

 

A Google AdSense-komponensének üzemeltetője az Alphabet Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

 

A Google AdSense összetevőjének célja a hirdetések weboldalon történő integrálása. A Google AdSense cookie-t helyez az adatkezelő informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertettük.

 

A cookie beállításával az Alphabet Inc. engedélyezi honlapunk használatának elemzését. Az internetes oldal egyikének, amely az adatkezelő által működtetett és amelyhez egy Google AdSense összetevő integrálva van, az internetes böngésző az adatkezelő informatikai rendszerén automatikusan elküldi az adatokat. A technikai eljárás során az Alphabet Inc. munkatársai megismerhetnek személyes adatokat, például az adatalany IP-címét, hirdetésoptimalizáció céljából.

 

Az adatalany – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő használatát az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tilthatja a cookie-k működését. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozza az Alphabet Inc. számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Továbbá az Alphabet Inc. által már használatban lévő cookie-k bármikor törlődhetnek böngészővel vagy más szoftverekkel. Továbbá a Google AdSense az úgynevezett nyomkövetési képpontokat (tracking pixel) is használja. A nyomkövető képpont olyan miniatűr grafika, amely beágyazódik a weboldalba, hogy lehetővé tegye a naplófájl rögzítését és a naplófájl-elemzést, amelyen keresztül statisztikai elemzés végezhető. A beágyazott követési képpontok alapján az Alphabet Inc. meg tudja határozni, hogy egy adott weboldal mikor, hogyan és mely linkekre kattintva került megnyitásra, használatra. A követési képpontok szolgálják a látogatók látogatási szokásainak elemzését. A Google AdSense szolgáltatáson keresztül az Amerikai Egyesült Államokban az Alphabet Inc.-nek átadják a személyes adatokat és információkat – amely szintén tartalmazza az IP-címet, és szükséges a megjelenített hirdetések összegyűjtéséhez és elszámolásához. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tárolják és feldolgozzák. Az Alphabet Inc. a technikai eljárás során személyes adatokat gyűjthet harmadik felek számára.

 

A Google AdSense további magyarázata a https://www.google.com/intl/hu/adsense/start/ link alatt található.

 

Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (névtelenítési funkcióval)

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google Analytics elemét (az anonymizer, névteleítési funkcióval). A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése.

 

A webes elemző szolgáltatás többek között olyan adatokat gyűjt össze a webhelyről, mint a látogató érkezési helye (úgynevezett referrer), mely aloldalakat látogattak meg, illetve milyen gyakorisággal és milyen időtartamig nézett egy aloldalt.

 

A webes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

 

A Google Analytics elem üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

 

A Google Analytics segítségével végzett webes elemzéseknél a vezérlő az “_gat. _anonymizeIp” alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak az alkalmazásával az internetes kapcsolat IP-címét a Google rövidíti, és névtelenül adja meg honlapjainknak.

 

A Google Analytics elemének célja, hogy elemezze a webhelyünk forgalmát. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat felméri weboldalunk használatának értékelésére, valamint internetes jelentések készítésére, amelyek weboldalainkat bemutatják, és más szolgáltatásokat nyújtanak internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

 

A Google Analytics cookie-t helyez el az adatalany informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertettük. A cookie beállításával a Google engedélyezi honlapunk használatának elemzését. Az internetes oldalra, melyre a Google Analytics elemet integrálták, az érintettek információtechnológiai rendszerének internetböngészője automatikusan továbbítja az adatokat a Google Analytics elem, az online hirdetés és a jutalékok rendezése céljából, a Google számára. E technikai eljárás során a Google személyes adatokat, például az adatalany IP-címét ismerheti meg.

 

A cookie-t olyan személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helyszíne és a weboldal látogatóinak gyakorisága. Az internetes oldalunkon tett látogatások során az ilyen személyes adatokat, köztük az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak. A személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik fél részére.

 

Az adatalany – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő használatát az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tilthatja a cookie-k működését. Az alkalmazott internetes böngésző beállítása megakadályozza a Google Analytics számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

 

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtése ellen, valamint ezen adatok Google általi feldolgozása ellen. E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozás alatt és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény JavaScript bővítményen keresztül kényszeríti a Google Analytics szolgáltatást, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk ne kerüljenek továbbításra a Google Analytics szolgáltatás felé. A böngésző bővítmény telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményét az érintett vagy bármely más olyan személy távolította el, aki a saját hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, lehetőség van a böngésző kiegészítők újratelepítésére vagy újbóli aktiválására.

 

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen. html.

 

A Google Analytics további magyarázata a https://www.google.com/analytics/ https://www.google.com/analytics/ címen található.

 

Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő beépítette a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy olyan hirdetéseket jelenítsen meg az internethasználók számára, akik korábban a vállalati webhelyen tartózkodtak. A Google remarketing integrációja ezért lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználóalapú hirdetéseket hozzon létre, és így releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdeklődő internetezők számára.

 

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

 

A Google remarketing célja a releváns hirdetések beillesztése. A Google remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a Google hálózaton vagy más olyan weboldalakon, amelyek az egyéni igényeken alapulnak, és megfelelnek az internethasználók érdekeinek.

 

A Google Remarketing cookie-t állít be az adatalany informatikai rendszerén. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertettük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi honlapunk látogatóinak felismerését, ha olyan egymást követő weboldalakat hív fel, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden olyan internetes oldalon, ahol a szolgáltatást a Google Remarketing integrálja, az érintett webes böngészője automatikusan azonosítja a Google-t. E technikai eljárás során a Google olyan személyes adatokat kap, mint a felhasználó IP-címe vagy böngészési szokásai, amelyet a Google többek között a releváns hirdetések beillesztésére használ.

 

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, pl. az adatalany által meglátogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalakat, az adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbításra kerül a Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban.

 

A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek. Az adatalany – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő használatát az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tilthatja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző beállítása megakadályozza a Google számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törölhetők böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

 

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogásolja a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. E célból az adatalanynak meg kell hívnia a www.google.de/settings/ads címre mutató linket, és meg kell adnia az adatalany által használt minden internetböngészőben a kívánt beállításokat.

 

A Google további információi és a Google tényleges adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el.

 

Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő beépítette a Google AdWords programot. A Google AdWords az internetes hirdetések szolgáltatása, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor eredményei és a Google hirdetési hálózatában.

 

A Google AdWords lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy előzetesen definiálják azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési találataiban szereplő hirdetés csak akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a keresőmotort felhasználja a kulcsszóhoz kapcsolódó keresési eredmények lekérésére. A Google hirdetési hálózatában a hirdetéseket az érintett weboldalakra osztják fel automatikus algoritmus segítségével, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

 

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

 

A Google AdWords célja a weboldalunk promóciója a releváns hirdetések harmadik felek weboldalain, valamint a Google keresőmotorjának eredményei és harmadik fél hirdetésének beillesztése révén. Ha egy adatalany egy Google-hirdetésen keresztül jut el weboldalunkhoz, egy konverziós cookie-t helyeznek el az adatalany informatikai rendszerén keresztül a Google-on keresztül. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertettük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszti érvényességét. A konverziós cookie révén a Google és az adatkezelő is meg tudja vizsgálni, hogy az a személy, aki elérte az AdWords hirdetést webhelyünkön, értékesítést hozott létre, vagyis végrehajtotta vagy visszavonta az értékesítést.

 

 

 

A konverziós cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google használta weboldalunk látogatási statisztikáinak létrehozásához. Ezeket a látogatási statisztikákat azért használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetésekkel kiszolgált összes felhasználó számát, hogy megbizonyosodjon az egyes AdWords hirdetések sikereiről vagy kudarcairól, és hogy optimalizálja AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem a cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információt a Google-tól, amely képes azonosítani az érintettet.

 

A konverziós cookie tárolja a személyes adatokat, pl. az adatalany által meglátogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítják a Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

 

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k működését weboldalunkon keresztül, amint azt már korábban említettük, az alkalmazott internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tiltható a cookie-k működése. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza a Google számára, hogy egy konverziós cookie-t helyezzen az adatfeldolgozó informatikai rendszerére.

 

Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetböngésző vagy egyéb szoftver segítségével. Az adatalanynak lehetősége van kifogásolni a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. Ezért az adatalanynak hozzáférést kell biztosítania a www.google.de/settings/ads linkről mindegyik böngészőhöz, és meg kell adnia a kívánt beállításokat.

 

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen.

 

Az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette az Instagram szolgáltatásait. Az Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként minősíthető, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fotókat és videókat oszthassanak meg, valamint terjesszék az ilyen adatokat más közösségi hálózatokra.

 

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője az Instagram LLC, a 1 Hacker Way, a 14 első emelet, Menlo Park, CA, Egyesült Államok.

 

Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalon vagy oldalakon egy Instagram komponens (Insta gomb) került beépítésre, az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét automatikusan utasítja az Instagram megfelelő Instagram komponensének megjelenítéséhez. Ezen technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy az adott weboldal melyik aloldalát látogatta meg. Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezett az Instagram-on, az Instagram az internetes oldalunkon minden alkalommal meghívja ezt a funkciót. Ezeket az információkat az Instagram összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett személy Instagram-fiókjához kapcsolódik.

 

Az Instagram az Instagram komponensen keresztül kap információt arról, hogy az adatalany meglátogatta honlapunkat, feltéve, hogy az érintett az Instagramban bejelentkezett a weboldalunkra történő hívás időpontjában. Ez megtörténik függetlenül attól, hogy a személy rákattint az Instagram gombra, vagy sem.

 

Ha az Instagramnak ilyen információ továbbítása nem kívánatos az adatalany számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy kijelentkezik az Instagram fiókjából, mielőtt honlapunkra felhívást kezdeményez.

 

Az Instagram további információi és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen.

 

A Pinterest alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a Pinterest Inc. összetevőit. A Pinterest egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat egy internetes társalgási hely, egy online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális térben kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára személyes vagy céghez kapcsolódó információkat.

 

A Pinterest lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára többek között a képgyűjtemények és az egyedi képek közzétételét, valamint a virtuális pinboardok (ún. Pins) leírását, amelyeket más felhasználók kommentálhatnak.

 

A Pinterest üzemeltetője a Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

 

Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalon vagy oldalakon egy Pinterest összetevő (Pinterest plug-in) van integrálva. További információ a Pinterestről a https://pinterest.com/ címen érhető el. A technikai eljárás során a Pinterest tudomást szerez arról, hogy a weboldal melyik aloldalát látogatja az adatalany.

 

Ha az adatalany ugyanabban az időben bejelentkezett a Pinteresten, a Pinterest az internetes weboldalunkon mindenki számára elérhetővé teszi az internetes oldalunkat -hiszen az internetes oldalunkat oldalt az adatalany látogatta. Ezt az információt a Pinterest elemen keresztül gyűjtik össze, és az adott érintett Pinterest fiókjával társítják.

 

Az internetes oldalunkon található Pinterest gombok egyikére kattintva a Pinterest az adatalany személyes Pinterest felhasználói fiókjához rendel, és tárol személyes adatokat. A Pinterest információt kap a Pinterest elemen keresztül, amelyet az adatalany meglátogatott a weboldalunkon, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett a Pinterestben a weboldalunkon történő hívás idején.

 

Ha az ilyen adattovábbítás nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a Pinterest fiókjából, mielőtt honlapunkat meghívja. A Pinterest által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://about.pinterest.com/privacy-policy címen érhető el, tájékoztatást nyújt a Pinterest személyes adatainak összegyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

 

A YouTube alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a YouTube komponenseit. A YouTube egy olyan internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videokiadók számára, hogy videoklipeket osszanak meg, amelyek szabadon megtekinthetők.

 

A YouTube lehetővé teszi a különböző típusú videók közzétételét, így az internetes portálon keresztül elérheti a teljes filmeket és tévéműsorokat, valamint a felhasználók által készített videókat, előadókat és videókat.

 

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, a 901 Cherry Ave., a San Bruno, CA 94066, az Egyesült Államok. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, az 1600-as Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

 

Az adatkezelő által működtetett internetes oldalon vagy oldalakon egy YouTube-komponens (YouTube videó) került beépítésre, mely automatikusan meghívja az adatalany informatikai rendszerének internetböngészőjét és letöltheti a megfelelő YouTube-összetevőt.

 

További információ a YouTube-ról a https://www.youtube.com/yt/about/en/ címen érhető el.

 

E technikai eljárás során a YouTube és a Google tudomással bír arról, hogy a weboldalunk mely aloldalát látogatta az adatalany. Ha az adatalany bejelentkezett a YouTube-on, a YouTube felismeri minden olyan feljegyzést, amely egy YouTube-videót tartalmazó aloldal, melyet az internetes oldalunk egy bizonyos aloldalát az érintett vette fel. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti össze, és hozzárendeli az érintett érintett YouTube-fiókjához.

 

A YouTube és a Google információt fog kapni a YouTube-komponensen keresztül, amelyet az érintett látogatta meg weboldalunkon, ha a weboldalunkon lévő hívás időpontjában az érintett bejelentkezett a YouTube-on; ez függetlenül attól, hogy a személy egy YouTube-videóra kattint, vagy sem. Ha az ilyen információk YouTube-ra és Google-ra történő továbbítása nem kívánatos az érintett számára, a kézbesítés megakadályozható, ha az érintett kijelentkezik saját YouTube-fiókjáról, mielőtt weboldalunkra látogat.

 

A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el, a YouTube és a Google személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó információkat tartalmaznak.

 

Adatvédelmi rendelkezések a DoubleClick alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a DoubleClick elemeit a Google számára. A DoubleClick a Google védjegye, amelynek értelmében elsősorban speciális online marketing megoldásokat hirdetnek a reklámügynökségek és a kiadók számára.

 

A Google DoubleClick üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

 

A Google DoubleClick minden adatot, kattintást vagy más tevékenységet továbbít a DoubleClick kiszolgálónak. Az adatátvitel mindegyike egy cookie-kérést indít az adatalany böngészőjéhez. Ha a böngésző elfogadja ezt a kérelmet, a DoubleClick cookie-t használ az adatalany informatikai rendszerén. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertettük. A cookie célja a hirdetés optimalizálása és megjelenítése. A cookie-t többek között a felhasználó által releváns hirdetések megjelenítésére és elhelyezésére, valamint hirdetési kampányok jelentéseinek létrehozására vagy javítására használják. Továbbá, a cookie arra szolgál, hogy elkerülje az ugyanazon hirdetés több megjelenítését.

 

A DoubleClick olyan cookie-azonosítót használ, amely a technikai folyamat végrehajtásához szükséges. Például a cookie-azonosítónak hirdetni kell egy hirdetést a böngészőben. A DoubleClick a cookie-azonosító használatával is rögzítheti, hogy mely hirdetések jelennek már meg a böngészőben a duplikációk elkerülése érdekében. A DoubleClick a cookie-azonosítón keresztül is nyomon követheti a konverziókat. Például, a konverziók rögzítésre kerülnek, amikor egy felhasználó korábban megjelenített egy DoubleClick hirdetési hirdetést, és azt követően ugyanazt az internetes böngészőt használva vásárolja meg a hirdető webhelyén.

 

A DoubleClick cookie-ja nem tartalmaz személyes adatokat. A DoubleClick cookie azonban további kampányazonosítót is tartalmazhat. A kampányazonosító azon kampányok azonosítására szolgál, amelyekkel a felhasználó már kapcsolatba került. A weboldal egyes oldalainak, amelyek az adatkezelő által működtetett és amelyen a DoubleClick összetevő integrálva van, az adott személy rendszerének internetböngészőjét az adott DoubleClick összetevő utasítja automatikus adatküldésre az online hirdetések és a jutalékok számlázása céljából a Google-nak. E technikai eljárás során a Google tudomással rendelkezik minden olyan adatról, amelyet a Google a megbízási számítások létrehozásához használhat.

 

A Google az adatalany a weboldalunkon található egyes linkekre kattintásáról ismereteket szerezhet. Az adatalany – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő működését az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tilthatja a cookie-k alkalmazását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza a Google számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

 

A DoubleClick további információi és a vonatkozó DoubleClick adatvédelmi előírások a Google https://www.google.com/intl/en/policies/ címen keresztül tölthetők le.

 

Fizetési mód: Adatvédelmi rendelkezések a PayPal fizetési folyamatként való használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő PayPal komponenseket épített be. A PayPal egy online fizetési szolgáltató. A kifizetéseket az úgynevezett PayPal-fiókokon keresztül kell feldolgozni, amelyek virtuális magán- vagy üzleti fiókokat tartalmaznak. A PayPal a virtuális fizetéseket hitelkártyával is képes feldolgozni, ha a felhasználónak nincs PayPal-fiókja. A PayPal-fiókot e-mail cím segítségével kezeljük, ezért nincsenek klasszikus számlaszámok. A PayPal lehetővé teszi az online kifizetések harmadik felek részére történő átutalását vagy fizetések fogadását. A PayPal elismeri továbbá a megbízott funkciókat és vevővédelmi szolgáltatásokat kínál.

 

A PayPal európai operatív vállalata a PayPal (Europe) S.à.r.l. Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

 

Ha az adatalany a megrendelés során az online boltban fizetési opcióként “PayPal” -t választja, automatikusan továbbítja az adatalany adatait a PayPal-nak. A fizetési lehetőség kiválasztásával az adatalany elfogadja a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok átadását.

 

A PayPal-hez továbbított személyes adatok általában a vezetéknév, a vezetéknév, a cím, az e-mail cím, az IP-cím, a telefonszám, a mobiltelefonszám vagy a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatok. A vásárlási szerződés feldolgozása olyan személyes adatokat is igényel, amelyek az adott megrendeléssel kapcsolatosak. Az adatok továbbítása a fizetés feldolgozására és a csalás megelőzésére irányul. Az adatkezelő személyes adatokat továbbít a PayPal-ba, különösen ha az adatátvitelhez jogos érdekeltségről van szó. A PayPal és az adatfeldolgozó közötti adatcserét végző személyes adatokat a PayPal továbbítja a gazdasági hitelintézeteknek. Ez a továbbítás személyazonossági és hitelképességi ellenőrzésre szolgál.

 

A PayPal szükség esetén átadja a személyes adatokat a leányvállalatoknak, a szolgáltatóknak vagy az alvállalkozóknak, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a megrendelésben feldolgozandó adatokhoz szükséges. Az adatalany bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást a PayPal-től. A visszavonásnak nincs semmilyen hatása a személyes adatokra, amelyeket a (szerződéses) fizetési folyamattal összhangban feldolgozni, felhasználni vagy továbbítani kell. A PayPal-hez továbbított személyes adatok általában a vezetéknév, a vezetéknév, a cím, az e-mail cím, az IP-cím, mobiltelefonszámot vagy a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatokat. A vásárlási szerződés feldolgozása olyan személyes adatokat is igényel, amelyek az adott megrendeléssel kapcsolatosak. Az adatok továbbítása a fizetés feldolgozására és a csalás megelőzésére irányul. Az adatkezelő személyes adatokat továbbít a PayPal-ba, különösen ha az adatátvitelhez jogos érdekeltségről van szó. A PayPal és az adatfeldolgozó közötti adatcserét végző személyes adatokat a PayPal továbbítja a gazdasági hitelintézeteknek. Ez a továbbítás személyazonossági és hitelképességi ellenőrzésre szolgál.

 

A PayPal szükség esetén átadja a személyes adatokat a leányvállalatoknak, a szolgáltatóknak vagy az alvállalkozóknak, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a megrendelésben feldolgozandó adatokhoz szükséges. Az adatalany bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást a PayPal-től. A visszavonásnak nincs semmilyen hatása a személyes adatokra, amelyeket a (szerződéses) fizetési feldolgozással összhangban kell feldolgozni, felhasználni vagy továbbítani.

 

A PayPal vonatkozó adatvédelmi rendelkezései letölthetők a https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full címen. énekel. A PayPal vonatkozó adatvédelmi rendelkezései letölthetők a https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full címen.

 

A feldolgozás jogalapja

A 6. cikkely (1) lit. a GDPR szolgálja a jogalapot azoknak a műveleteknek a feldolgozásához, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az adatalany részt vesz, például, amikor az adatfeldolgozás műveletek szükségesek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások nyújtásához, akkor a feldolgozásra vonatkozik: 6. cikkely (1) bekezdése alapján. b GDPR. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén. Társaságunkra jogi kötelezettség vonatkozik arra, hogy a személyes adatok feldolgozásához – például az adókötelezettségek teljesítéséhez – a feldolgozásra vonatkozik a 6. cikkely (1) lit. c GDPR. Ritkán előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges. Ez lenne például akkor, ha egy látogatót megsértettünk a cégünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb fontos információkat továbbítanánk orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. A feldolgozásra vonatkozik a 6. cikkely (1) lit. d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek az alábbin alapulnak: 6. cikk (1) bekezdés f GDPR. Ez a jogalap azon műveletek feldolgozására szolgál, amelyekre a fent említett jogi okok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által folytatott jogos érdekek alkalmazásához szükséges, kivéve, ha az érdekeket felülmúlja az érdekeltek vagy az adatalany alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat kifejezetten az európai jogalkotó említette. Úgy ítélte meg, hogy jogszerű érdeklődést feltételezhet, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (47. mondat (2) bekezdés GDPR).

 

Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul a GDPR legitim érdeke, hogy üzleti tevékenységünket a munkavállalóink ​​és a részvényesek jólétének érdekében végezzük.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritérium a megfelelő törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően az érintett adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.

 

A személyes adatok megadása jogszabályi vagy szerződéses követelményekhez; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az adatalany kötelezettsége a személyes adatok átadására; az ilyen adatok nem teljesítésének lehetséges következményei

Kijelentjük, hogy a személyes adatok szolgáltatását részben törvényi előírás (például az adószabályok), vagy szerződéses rendelkezések (például a szerződéses partner) alapján végezzük. Néha szükség lehet szerződés megkötéséhez, hogy az adatalany személyes adatokat szolgáltasson, amelyeket később feldolgozni szükséges. Az adatalany például köteles személyes adatait megadni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok nem nyújtása azzal járna, hogy az adatalannyal kötött szerződést nem jöhet létre. Mielőtt az adatalany személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot vállalatunk bármely alkalmazottjával. A munkavállaló tisztázza az érintettel, hogy a személyes adatok átadása jogszabály vagy szerződés alapján szükséges-e, vagy szükséges-e a szerződés megkötéséhez, hogy van-e kötelezettsége a személyes adatok átadására.

 

Az automatizált döntéshozatal

Mint felelősségteljes vállalat, tartózkodunk az automatikus döntéshozatal vagy profilozás alkalmazásától.